Hem


Kulturföreningen Subvox har till ändamål att främja och stödja subkulturer och normöverskridande yttringar i samhället samt främja ett mer tillgängligt kulturliv för alla.

Konserter och liveframträdanden är något som är viktigt även för publiken inom många subkulturella livsstilar, och därmed vill Subvox hjälpa medlemmar att få ta del av så mycket musikkultur som möjligt via samarbeten och egna event.

Det är viktigt för alla att få komma till en plats där du får vara den du är, träffa likasinnade och få utvecklas. Subvox vill hjälpa dig att finna mötesplatser som passar dig och din livsstil.

Subvox vill skapa en mer öppen värld och genom föreläsningar och dylika event så kämpar vi  mot mobbing, diskriminering, våld och förtryck av människor med subkulturella eller normöverkskridande uttryck och livsstilar samt pågrund av någons funktionsvariation/nedsättning. Alla ska få ha rätt till sin identitet och livsstil och rätt till kultur.!

"I'm just a Freak cause that's what society calls people like me."